Guru & Staff

Guru dan Tenaga Kependidikan

“Seseorang yang berilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya itu dialah yang disebut dengan orang besar di semua kerajaan langit, dia bagaikan matahari yang menerangi alam sedangkan ia mempunyai cahaya dalam dirinya seperti minyak kasturi yang mengaharumi orang lain karena ia harum, seorang yang meneguhkan dirinya dalam mengajar berarti dia telah memilih pekerjaan terhormat” (Al-Ghazali)